Upravljanje ekipe

147 Pravila upravljanja ekipe

Ena ideja

Kultivirajte skupino ljudi, ki dobro rešujejo težave, namesto da sami rešujete vse težave!

Štiri načela

1) Metoda zaposlenega lahko reši problem, tudi če je neumna metoda, ne vmešavajte se!
2) Ne odkrijte odgovornosti za težavo, spodbudite zaposlene, da se več pogovarjajo o tem, katera metoda je učinkovitejša!
3) Ena metoda ne uspe, vodite zaposlene k iskanju drugih metod!
4) Poiščite učinkovito metodo, nato pa jo naučite podrejene; podrejeni imajo dobre metode, ne pozabite se učiti!

Sedem korakov

1) Ustvarite udobno delovno okolje, da bodo zaposleni imeli več navdušenja in ustvarjalnosti za reševanje težav.
2) Uredite čustva zaposlenih, da bodo zaposleni lahko na probleme gledali s pozitivne perspektive in našli razumne rešitve.
3) Pomagajte zaposlenim razčleniti cilje na dejanja, da bodo cilji jasni in učinkoviti.
4) Uporabite svoje vire za pomoč zaposlenim pri reševanju težav in doseganju ciljev.
5) Pohvalite vedenje zaposlenega, ne splošno pohvalo.
6) Pustite zaposlenim, da sami ocenijo napredek pri delu, da bodo zaposleni našli način, kako dokončati preostalo delo.
7) Vodite zaposlene, naj se "veselijo", manj sprašujte "zakaj" in bolj "kaj počnete"